top of page

Acerca de

Kratom leaves, speciosa leaf. Asia herbs .jpg

Itigil ang isang International Ban sa Kratom

Sabihin sa World Health Organization at sa United Nations na huwag pagbawalan ang kratom

Nangongolekta ang IPHA ng mga komento sa buong mundo na taliwas sa isang pagbabawal sa internasyonal na kratom.

 

Isusumite ng IPHA ang mga komentong ito sa World Health Organization (WHO) at United Nations (UN) na ipagbawal ang kratom sa internasyonal. Sinusuri ng WHO & UN ang pagbabawal sa kratom sa Oktubre at Nobyembre 2021.  

Paano mo mapoprotektahan ang kratom mula sa isang international ban?

Idagdag ang iyong mga komento sa form sa ibaba na taliwas sa isang pagbabawal sa kratom sa buong mundo.  

Ang mga pormal na komento ay dapat na personal na karanasan sa kratom o simpleng sabihin kung bakit laban sa pagbabawal ng mga halaman tulad ng kratom. Ang mga "pormal na puna" na ito ay hindi dapat pag-atake sa WHO o UN. Kailangan nilang maging personal na karanasan sa kratom o mga puna kung paano ligtas na ginamit ng iba ang kratom.

 

Bilang karagdagan, kung wala kang personal na karanasan sa kratom, maaari mong isulat ang iyong pagtutol sa WHO at UN na nagbabawal ng mga halaman. 

Salamat sa pagsumite!

    bottom of page